PROSES YAPISI

Hammadde Girişi:

Tekstil atıklarının yeniden değerlendirme yolculuğu, işletmemize balye formunda giriş yaparak başlar. Bu balyeler, atılacak ilk adımda doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik stratejimizin temelini oluşturur.

Tefrik ve Ayrıştırma:

Her bir balya, içerisindeki çeşitli tekstil atıkları titizlikle ayırmak üzere açılır. Bu süreçte, farklı malzemeler ayrıştırılır ve giyotin kesme makinesinde küçük parçalara dönüştürülür, böylece yeniden kullanıma hazır hale getirilir.

Elyaf Açma ve Presleme:

Ayrıştırma işleminden geçen parçalar, homojen bir elyaf karışımı elde etmek için harmanlanır. Daha sonra bu elyaf, pres makinelerinde balya haline getirilir ve sonraki işlemler için hazır hale gelir.

Keçe Hattı:

Elyaf balyeleri, non-woven keçe üretim hattımıza taşınır. Burada, yüksek teknolojiye sahip makinelerimizde elyaf, dayanıklı keçe malzemeye dönüştürülür. Bu malzeme, sanayi tipi dikiş makinelerinde işlenerek, ürünlerimizin kalitesini ve kullanım ömrünü artıracak şekilde güçlendirilir.

Ebatlama ve Dikim:

Üretilen keçeler, müşteri taleplerine uygun boyutlara kesilir ve kenarları overlok makineleri ile dikkatle dikilir. Bu aşama, ürünlerimizin estetik ve işlevsel özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığını da maksimize eder.

Paketleme ve Sevkiyat:

Son işlem olarak, ürünlerimiz dikkatle paketlenir ve global müşteri ağımıza dağıtılmak üzere sevk edilir. Her bir ürün, Som Tekstil’in kalite ve sürdürülebilirlik standartlarını yansıtan bir temsilci olarak, yeni sahiplerine ulaşır.

Çevre Dostu Enerji Kullanımı:

Tüm üretim süreçlerimizde, çevresel ayak izimizi azaltmak amacıyla güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktayız. Bu sayede, sürdürülebilir üretim pratiklerimizle çevre üzerindeki etkimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

BSCI Sertifikasyonu:

Üretim süreçlerimizin tüm aşamaları, uluslararası tanınan AMFORI BSCI platformu standartlarına uygun olarak yönetilmekte ve denetlenmektedir. Bu sertifika, işçi haklarına ve sosyal uyumluluğa verdiğimiz önemi göstermektedir.

Bu süreçler, Som Tekstil’in sürdürülebilirlik vizyonunu ve çevreyle uyumlu üretim taahhüdünü somutlaştırmaktadır. Ürünlerimizle birlikte, dünyaya olan sorumluluğumuzu her adımda pekiştiriyor ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.