Som Tekstil, dünya üzerindeki izimizi azaltmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışır. Tekstil atıklarını yeniden değerlendirerek ve yenilenebilir enerji kullanarak sürdürülebilirliği her işlemimizin merkezine koyarız. Çevreye olan saygımız, üretimden tüketime kadar olan her adımda kalite ve yenilikçilikle birleşir, böylece her ürünümüz hem doğaya hem de topluma fayda sağlar.”

“Bu süreçte, atık yönetimi ve enerji verimliliği üzerine yoğunlaşarak, kaynakların korunmasını ve çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Kullandığımız her materyal ve uyguladığımız her yöntem, çevre dostu politikalarımızı ve sürdürülebilir iş modelimizi destekler niteliktedir. Yenilikçi teknolojileri ve süreçleri benimseyerek, endüstri standartlarını yükseltmeyi ve çevre üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyoruz.”

“Som Tekstil olarak, toplulukla işbirliği ve şeffaflık içinde çalışmanın önemini vurgularız. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarik zincirimizdeki her bir ortakla etkileşimimiz, ortak değerlerimiz ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda şekillenir. Toplumla uyum içinde, çevresel sorumluluk ve etik standartlar çerçevesinde faaliyet göstererek, tekstil endüstrisinde pozitif bir değişim yaratmayı amaçlıyoruz.