ÇEVRE POLİTİKASI

Misyonumuz:

Som Tekstil olarak, dünyamızın kırılgan doğasını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla hareket ederiz. Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, atıklarımızı değerli ürünlere dönüştürür ve çevresel ayak izimizi en aza indirmeyi hedefleriz.

Atık Yönetimi:

Tekstil atıklarını maksimum düzeyde yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek, atık miktarını azaltmayı ve çöp sahalarına giden atık hacmini minimuma indirmeyi taahhüt ederiz.

Üretim sürecinde oluşan tüm atıkların, çevreye zarar vermeden ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlarız.

Enerji Verimliliği:

Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji ihtiyacımızı karşılamayı ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefleriz.

Enerji tüketimimizi düzenli olarak izler ve enerji verimliliğini artıracak yeni teknolojileri ve yöntemleri uygulamaya koyarız.

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı:

Ham madde tedarikinde çevresel etkisi düşük, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan yararlanırız. Su ve diğer doğal kaynakların kullanımını optimize eder, gereksiz israfın önüne geçmek için sürekli iyileştirmeler yaparız.

Çevre Dostu Üretim Süreçleri:

Üretim süreçlerimizi sürekli gözden geçirir ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yenilikçi çözümler geliştiririz. Çevresel standartlara ve yasalara uygun olarak, en iyi çevre uygulamalarını benimser ve uygularız.

Eğitim ve Farkındalık:

Çalışanlarımızı çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında eğitir, bu bilinçle hareket etmelerini sağlarız. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle sürdürülebilirlik ilkelerimizi paylaşır ve bu doğrultuda iş birlikleri geliştiririz.

Topluluk ile İşbirliği:

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda topluluk projelerine aktif olarak katılır ve yerel toplulukların çevre koruma çabalarını destekleriz.

Sürekli İyileştirme:

Som Tekstil olarak, çevre politikamızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. Çevresel performansımızı ölçer ve bu doğrultuda stratejik hedefler belirleriz, böylece sürdürülebilirlik yolculuğumuzda sürekli ilerleme kaydederiz.